Vyhledávání

FAQ

Směnka

Wikipedie: Směnka je úvěrový cenný papír, obsahující zákonem přesně stanovené údaje, ze kterého vyplývá dlužnický závazek, který dává majiteli směnky nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu stanovenou částku. Konkrétní forma naopak stanovena není: při splnění faktických náležitostí platí i směnka na pivním tácku či na dveřích od stodoly.

Může sloužit jako:

  • prostředek k získání eskontního nebo obchodního úvěru,
  • prostředek placení a ručení,
  • prostředek k získání hotovosti před dobou splatnosti.

Obchodní podíl

Wikipedie: Obchodní podíl představuje účast společníka v obchodní společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti. S výjimkou akciové společnosti může mít každý společník ve společnosti pouze jeden obchodní podíl. Při navýšení vkladu se společníkovi výše jeho podílu zvyšuje, stejně tak se může i snížit.

Jestliže obchodní zákoník nebo zakladatelský dokument společnosti nestanoví jinak, lze jej smlouvu převádět na jiného, je předmětem dědictví a oceňuje se mírou účasti společníka na čistém obchodním majetku společnosti, jež připadá na jeho podíl. Při odchodu ze společnosti má dosavadní společník právo na vypořádací podíl, pokud se společnost ruší s likvidací, vzniká právo na podíl na likvidačním zůstatku.