Vyhledávání

Aktuality

Platíte často v hotovosti?

Od 1. ledna 2015 se změnila výše maximálně možné platby v hotovosti prováděná za jeden kalendářní den navzájem mezi stejnými osobami. V minulém roce bylo možné uhradit za jeden kalendářní den v hotovosti částku v maximální výši 350.000,-Kč. V letošním roce došlo na základě novelizace zákona o omezení plateb v hotovosti, ke snížení denní sazby na částku 270.000,-Kč.

Nově je zavedena také povinnost druhé strany odmítnout částku, která by překračovala denní limit pro platbu v hotovosti, tedy částku přesahující 270.000,-Kč. Fyzické osobě, převodci či nabyvateli finančních prostředků, hrozí za porušení tohoto pravidla pokuta až do výše 500 tis. Kč. U právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby může tato pokuta dosahovat částky až 5 mil. Kč.

Ať již tedy kupujete jakoukoli věc, darujete finanční prostředky či poskytujete půjčku, mějte toto pravidlo vždy na paměti.